F I L A D E L F I A

Filadelfia Hønefoss  

NY WEBSIDE  FINNER DU PÅ WWW.FILADELFIAHONEFOSS.NO

Filadelfia er en aktiv menighet, midt i Hønefoss sentrum, for hele familien, med møter, samlinger og arrangementer for alle aldersgrupper.                                            

Alle er velkommen til våre samlinger. 

Velkommen til Filadelfia for store og små- familier og enestående!


Filadelfia Hønefoss

Boks 306, 3502 Hønefoss

Norderhovsgata 16, 3510 Hønefoss

Tlf: 3212 2701